logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: rehabilitacja lecznicza

17.05.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w trybie rokowań poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja...

Komunikat dla świadczeniodawców

11.05.2022
W ślad za komunikatem Centrali NFZ z dnia 06.05.2022 informujemy, że od maja 2022 roku, w związku z aktualizacją obwieszczenia Ministra Zdrowia dokonuje się zmian w słowniku świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML w zakresie...

Kontraktowanie 2022: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

06.05.2022
W dniu 6 maja 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obowiązujących od 1 lipca 2022 r. w zakresie...

Komunikat o odwołaniu postepowań konkursowych: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

06.05.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych nr: 07-22-000093/PSY/04/1/04.1708.007.02/01...

Kontraktowanie 2022: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.05.2022
W dniu 5 maja 2022 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obowiązujących od 1 lipca 2022 r. w zakresie...

Kontraktowanie 2022: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (rokowania)

04.05.2022
W dniu 4 maja 2022 r. zostało opublikowane ogłoszenie o prowadzonym na obszarze województwa mazowieckiego postępowaniu w trybie rokowań w sprawie zawarcia z - Instytutem „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie umowy o udzielanie świadczeń opiek...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    278