logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

CSIOZ: Szkolenia z EDM – rozszerzenie grupy docelowej Projektu o AOS

29.07.2020
W związku z intensywnym rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia i zapotrzebowaniem na szkolenia podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie, Centrum rozszerzyło grupę podmiotów leczniczych do których skierowane są szkolenia w ramach Projektu...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

28.07.2020
Przypominamy o wypełnieniu ankiety na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w Państwa placówkach, rozsyłanej z adresu: logowanie@csioz.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że termin jej wypełnienia ostatecznie został wydłużony do dnia 7.08.2020...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań – programy lekowe

22.07.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

09.07.2020
Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. Pieniądze mają pomóc w przywracaniu pełnego...

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2021 r.

09.07.2020
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz...

Wydłużenie terminu wypełniania ankiet dot. jakości i prędkości internetu w POZ i AOS

08.07.2020
Informujemy, iż do dnia 21.07.2020 r. wydłużony został termin wypełnienia przez POZ-ty oraz AOS-y ankiety dot. prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach. Przypominamy, zebrane informacje posłużą optymalizacji planowanych przez...
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    213