logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania

01.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego nr 07-21-000428/SZP/03/7/03.3300.009.03/01 w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE, w zakresie: ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE...

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne - programy lekowe

01.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1.07.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowania

30.06.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. zostało unieważnione postępowanie nr 07-21-000429/SZP/03/5/03.0000.413.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w...

Kontraktowanie 2021: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

29.06.2021
W dniu 29 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ASDK...

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

29.06.2021
Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy techniczne nie powinny być „ z góry” zakładaną przeszkodą...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

29.06.2021
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrołęce informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. zostało rozstrzygnięte następujące postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opiek...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    240