logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zmiana harmonogramu postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

31.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że uległ zmianie harmonogram postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I...

Zmiana harmonogramu postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

31.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że uległ zmianie harmonogram postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży...

Komunikat dla świadczeniodawców

30.03.2021
Mazowiecki OW NFZ w ślad za komunikatem Centrali NFZ z dnia 24.03.2021 roku informuje, że od 1 kwietnia 2021 roku ulega zmianie sposób przekazania informacji o udzielaniu/nieudzielaniu świadczeń dla dzieci w komórce dla dorosłych...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu dot. kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato

24.03.2021
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów, wymienieni w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań...

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego

24.03.2021
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID) oraz kończącym się okresem przejściowym dotyczącym możliwości składania dokumentacji papierowej...

Komunikat w sprawie zmiany poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium

19.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa...
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    233