logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

O oddziale

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

Drukuj

Informacja dla osób głuchych oraz słabosłyszących

Od 1 stycznia 2017 r. w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ osoby głuche i słabosłyszące mają prawo do skorzystania z usługi tłumacza języka migowego PJM lub SJM, zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. Świadczenie usługi tłumacza dotyczy załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy NFZ.

Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza może być dokonane w jednej z następujących form:

 1. Pisemnie:
 • składając wypełniony wniosek w kancelarii MOW NFZ (wejście od ulicy Chałubińskiego 8) przy stanowiskach 6 i 7,
 • wysyłając wniosek za pomocą faksu (22) 582 84 21
 • poczty elektronicznej:
 • EPUAP (adres skrytki: /016ndson16/skrytka)
 1. Za pomocą tłumacza on-line w kancelarii MOW NFZ:
 • wypełniając wniosek przy pomocy tłumacza on-line.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona,  która wyraża chęć skontaktowania się z MOW NFZ  zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego będzie możliwe:

 • on-line – stanowisko w kancelarii MOW NFZ
 • bezpośrednie spotkanie z tłumaczem w siedzibie MOW NFZ.

Wniosek zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM