logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Aktualności dla Programów Zdrowotnych

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

16.03.2018
Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Programy lekowe

16.03.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Rehabilitacja lecznicza

16.03.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16 marca 2018r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzają-ce zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: REHABILI-TACJA LECZNICZA w...
Zobacz szczegóły
Drukuj

Programy zdrowotne

Miejsca odsyłania pobranego materiału cytologicznego

Podstawy prawne