logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2023: Leczenie szpitalne – programy lekowe

16.01.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.01.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

16.01.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie informuje, że w dniu 16 stycznia 2023 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

16.01.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Siedlcach informuje. że 16 stycznia 2023 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

16.01.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 16 stycznia 2023 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat dla świadczeniodawców – zmiany w słownikach świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

13.01.2023
W ślad za komunikatem Centrali NFZ z dnia 10 stycznia 2023 r. informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego...

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie KOS-ZAWAŁ

12.01.2023
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 tj. ze zm.) Mazowiecki OW NFZ zaprasza do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową...
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    317