logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

14.01.2022
W dniu 14 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obowiązujących od 1 marca 2022 r. w zakresie...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania w trybie rokowań

13.01.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania w trybie rokowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju rehabilitacja lecznicza z dnia 20 stycznia 2022 r...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 Plus"

12.01.2022
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Adres: 00-613 Warszawa, ul...

Ogłoszenie Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ ws. szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

11.01.2022
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.01.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r.

11.01.2022
Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    268