logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

05.01.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne po 1 stycznia 2021 r. o następującej treści...

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

03.01.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 3.01.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

30.12.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostało unieważnione następujące postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

28.12.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Radomiu informuje, że w dniu 28 grudnia 2021r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Kontraktowanie 2021: rehabilitacja lecznicza

22.12.2021
W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze...

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (aktualizacja)

22.12.2021
Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    268