logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19

09.03.2020
Realizując przepisy art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)...

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

08.03.2020
Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

Przerwa serwisowa. Komunikat dla świadczeniodawców

06.03.2020
W dniu dzisiejszym, tj. 6.03.2020 r., planowana jest przerwa w dostępie do systemów informatycznych KS-SIKCH oraz SZOI...

Kontraktowanie 2020: Stomatologia

06.03.2020
W dniu 5.03.2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2020 w następujących zakresach świadczeń...

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

05.03.2020
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Płocku- informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

05.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Delegatura w Radomiu informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    202