logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2020: Leczenie szpitalne

16.03.2020
W dniu 16 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w zakresie...

Komunikat dla świadczeniodawców

16.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego marzec 2020 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

15.03.2020
Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębniew zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych w związku z...

Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15.03.2020
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ przypomina, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z...

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    203