logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zmiany w słowniku świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

05.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK

04.02.2021
Mazowiecki OW NFZ zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA ( DOK ), KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II i III POZIOMIE OPIEKI...

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

04.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §7.3. Zarządzenia nr 162/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w...

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 – mobilne punkty szczepień (aktualizacja 8.02.2021 r.))

03.02.2021
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2...

Kontraktowanie 2021: ratownictwo medyczne

02.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 2 lutego 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie nr 07-21-000081/RTM/16/1/14/02/01 w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat o odwołaniu postępowań: ratownictwo medyczne

02.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu ogłoszonego w dniu 26.01.2021 r. postępowania nr 07-21-000079/RTM/16/1/14/02/01...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    226