logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

MZ: Komunikat w sprawie terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich NFZ

06.10.2015
Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia...

MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

06.10.2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przedstawiony do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Komunikat dla świadczeniodawców

02.10.2015
Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

30.09.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

24.09.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż z dniem 29 września 2015 r. wchodzi w życie § 13 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o...

Informacja dotycząca wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących

24.09.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej mają obowiązek przed wpisaniem pacjenta na listę oczekujących sprawdzić czy...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    27