logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat AOTMiT

08.06.2018
a podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

08.06.2018
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie...

Kontraktowanie 2018: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

07.06.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    101