logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

26.10.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Siedlcach informuje, że w dniu 26 października 2021 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

26.10.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 26 października 2021 r. zostały rozstrzygnięte następujące postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

26.10.2021
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrołęce informuje, że w dniu 26 października 2021 r. zostały rozstrzygnięte następujące postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

25.10.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 07-21-000554/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

25.10.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach...

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r.

21.10.2021
Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    265