logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

NFZ Mazowsze: „Dzień otwarty” dla pracowników medycznych

31.12.2019
3 stycznia – najbliższy piątek – zapraszamy pracowników medycznych na „dzień otwarty” poświęcony e-recepcie. Podpowiemy, jak korzystać z nowego e-narzędzia, udzielimy też wyczerpujących informacji nt. Profilu Zaufanego i Internetowego Konta Pacjenta...

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2019
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego...

Komunikat ws. wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym (1.01-31.12.2020 r.)

23.12.2019
W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra...

Komunikat dla świadczeniodawców

20.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2020 r. obowiązują nowe słowniki...

Kontraktowanie 2019: Pomoc doraźna i transport sanitarny

19.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i...

Komunikat o rozstrzygnięciu pilotażu

18.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku weryfikacji wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy” na okres...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    185