logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23.02.2021
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie...

Komunikat dotyczący art. 37 k ust. 1d ustawy Prawo Farmaceutyczne

19.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o zobowiązaniu, wynikającym z art. 37 k ust. 1d ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którym badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy oddział wojewódzki NFZ o numerze PESEL...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla obszaru...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

17.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Siedlcach informuje, że zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie OŚRODEK...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

12.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostały unieważnione następujące postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ...

Kontraktowanie 2021: Ratownictwo medyczne – przedłużenie terminu składania ofert

12.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o przedłużeniu terminu składania ofert ogłoszonego w dniu 26.01.2021 r. postępowania nr...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    226