logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych – rehabilitacja lecznicza

13.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych: rehabilitacja lecznicza

07.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w...

Kontraktowanie 2017: Rehabilitacja lecznicza

06.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 6 września 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań dla obszaru powiatu żyrardowskiego w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: lekarska ambulatoryjna...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

06.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w...

Komunikat w sprawie uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

04.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 j.t.), zwanej dalej...

Kontraktowanie 2017: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

01.09.2017
W dniu 1 września 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    60