logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017: Leczenie stomatologiczne

17.05.2017
W dniu 17.05.2017 r. zostały ponownie ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresach...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

17.05.2017
Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gminy Leoncin oraz świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

15.05.2017
Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej...

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

15.05.2017
Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r.

Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji Świadczeniodawców

15.05.2017
Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 844), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego...

Kontraktowanie 2017: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

12.05.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i...
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    54