logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aneksowanie umów wieloletnich na rok 2019 w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

28.11.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2019 w...

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy

27.11.2018
Informujemy, że prezentacja ze szkolenia przeprowadzonego w dniu 22 listopada 2018 roku, dotyczącego ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy...

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019 i lata następne

26.11.2018
Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019 i lata następne w następujących zakresach...

Komunikat dla świadczeniodawców

23.11.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego grudzień 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML....

Kontraktowanie 2019: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

21.11.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie...

Kontraktowanie 2019: Stomatologia

21.11.2018
W dniu 20.11.2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2019 w następujących zakresach świadczeń...
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    123