logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat ws. wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym (1.01-31.12.2020 r.)

23.12.2019
W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra...

Komunikat dla świadczeniodawców

20.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2020 r. obowiązują nowe słowniki...

Kontraktowanie 2019: Pomoc doraźna i transport sanitarny

19.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i...

Komunikat o rozstrzygnięciu pilotażu

18.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku weryfikacji wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy” na okres...

Komunikat o unieważnieniu postępowań

18.12.2019
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania

17.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie rokowań nr 07-20-000028/SZP/03/1/03.4571.030.02/04 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    188