logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Rehabilitacja lecznicza

13.11.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 13 listopada 2018 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki...

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania

09.11.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuję, że w związku z przepisami zarządzenia Nr 133/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Profilaktyka zakażeń wirusem RS

09.11.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 9 listopada 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2019 r. dotyczący umów wieloletnich w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

09.11.2018
W związku z uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2019 rok, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Oddziału Mazowieckiego służącego do przygotowania...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego: SZP

09.11.2018
W dniu 9 listopada 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe Kod postępowania 07-18-000565/SZP/03/1/03.4600.032.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne 03/01...

Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

08.11.2018
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    125