logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

24.11.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

24.11.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18 listopada 2020 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie ŚWIADCZENIE MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

23.11.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionego postępowania konkursowego na realizację programu rządowego – „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok...

Kontraktowanie 2021: Ratownictwo medyczne

20.11.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 
20 listopada 2020 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo...

Informacja dla świadczeniodawców realizujących w 2021 r. umowy ZPO – dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń i podwykonawców

20.11.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2021 w...

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2021-2025

20.11.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    217