logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

18.11.2019
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań

15.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju,,,

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

14.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 14 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe, w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie...

Aneksowanie umów wieloletnich na 2020 r. w rodzaju ZPO dotyczące nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców

13.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2020 w...

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawieranie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020

13.11.2019
Mazowiecki OW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm.) ogłosił postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

12.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe, w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    183