logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Leczenie Szpitalne

12.07.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że dnia12 lipca 2018 r. zostały rozstrzygnięte postępowania prowadzone w trybie: konkursu ofert / rokowań, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Leczenie Szpitalne

11.07.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 11 lipca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

10.07.2018
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

10.07.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płocku informuje, że w dniu 10 lipca 2018 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe ...

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON)

10.07.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym...

Komunikat dotyczący zakupu świadczeń opieki zdrowotnej przez MOW NFZ

09.07.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zainteresowany jest zawarciem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poniżej wymienionym rodzaju i zakresie świadczeń na wskazanym obszarze kontraktowania...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    108