logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Konkurs ofert – rehabilitacja lecznicza

11.10.2018
Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych – rehabilitacja lecznicza

11.10.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11 października 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2018: Rehabilitacja lecznicza

10.10.2018
W dniu 10 października 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - w zakresie fizjoterapia domowa (kod komórki organizacyjnej - 2146) na...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Rehabilitacja lecznicza

10.10.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat AOTMiT

08.10.2018
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o...

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne – programy lekowe

28.09.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.09.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    118