logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania IKP

08.01.2020
Na podstawie zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego...

Ogłoszenie o wyborze wniosków (aktl.)

08.01.2020
Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r...

Komunikat w sprawie systemu eZWM

07.01.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne...

NFZ Mazowsze: „Dzień otwarty” dla pracowników medycznych

31.12.2019
3 stycznia – najbliższy piątek – zapraszamy pracowników medycznych na „dzień otwarty” poświęcony e-recepcie. Podpowiemy, jak korzystać z nowego e-narzędzia, udzielimy też wyczerpujących informacji nt. Profilu Zaufanego i Internetowego Konta Pacjenta...

Komunikat dla świadczeniodawców

23.12.2019
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego...

Komunikat ws. wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym (1.01-31.12.2020 r.)

23.12.2019
W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    181