logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2023 r.

17.03.2023
Działając na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia [1] Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin - do dnia 30 kwietnia 2023 r...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

16.03.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płocku informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna...

Kontraktowanie 2023: komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

16.03.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach...

Kontraktowanie 2023: komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

16.03.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: leczenie szpitalne – programy lekowe

15.03.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15.03.2023 r. zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne...

Komunikat w sprawie otwarcia ofert: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

15.03.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Ciechanowie informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniach 16 i 17 marca 2023 r. o godz. 9.00 – w siedzibie Delegatury w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 (IV piętro - pokój nr 401)...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    313