logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

30.01.2020
W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód...

Komunikat GIS dla świadczeniodawców (aktl.)

28.01.2020
Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV...

Komunikat dla świadczeniodawców

27.01.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od stycznia 2020 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML...

Komunikat dla świadczenodawców

22.01.2020
Informujemy, że 22 stycznia 2020 r. (środa) mogą wystąpić problemy z dostępnością systemu eWUŚ. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent...

Termin ważności elektronicznej recepty

22.01.2020
Przypominamy, że zgodnie z par.11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie recept e-recepta jest ważna (tj. możliwa do realizacji) przez 365 dni od dnia jej wystawienia lub oznaczenia „daty realizacji od”, jeżeli w...

Kontraktowanie 2020

21.01.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    188