logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Szkolenie dla podmiotów wystawiających zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne nieposiadających umowy z NFZ

14.12.2019
W związku z wdrożeniem systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia planuje przeprowadzić szkolenia wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w...

Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających i realizujacych zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (aktl.)

13.12.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne...

E-recepta. Instrukcja dla lekarzy pracujących w ramach praktyk indywidualnych i grupowych

13.12.2019
Od 8 stycznia 2020 r. recepty w Polsce będą wystawiane – poza nielicznymi wyjątkami – tylko w postaci elektronicznej. Większość systemów gabinetowych ma już udostępniony moduł e-recepty. Praktyki lekarskie, które nie mają systemów gabinetowych, mogą...

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu oprogramowania

12.12.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z treścią Zarządzenia Nr 162/DEF/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku (zmieniającego Zarządzenie Nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku) w sprawie warunków udzielania i rozliczania...

Kontraktowanie 2019: Stomatologia

12.12.2019
W dniu 10.12.2019 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: Świadczenia ogólnostomatologiczne i Świadczenia protetyki...

Ogłoszenie o wyborze wniosków (aktl.)

11.12.2019
Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r...
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    31