logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Siedlcach informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.06.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju świadczeń: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ...

Komunikat AOTMiT

08.06.2018
a podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

08.06.2018
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie...

Kontraktowanie 2018: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie...
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    35