logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowań konkursowych

01.04.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach postępowań informuje o odwołaniu poniższych postępowań poprzedzających zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki...

Leczenie szpitalne – Programy lekowe

31.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31.03.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o zmianie harmonogramu postępowania konkursowego

31.03.2020
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o...

Komunikat o zmianie harmonogramu postępowania konkursowego

30.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w ogłoszonym w dniu 13 marca 2020 r. postępowaniu konkursowym w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe zmianie uległy terminy...

Komunikat o zmianie harmonogramu postępowania konkursowego

30.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w ogłoszonym w dniu 13 marca 2020 r. postępowaniu konkursowym w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w n/w zakresach zmianie...

Komunikat o rozstrzygnięciu pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy”

25.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy”...
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    26