logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do wystawiania recept...

24.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasły...

Komunikat ws. zmiany w programie zdrowotnym (lekowym) B55

22.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. wydane zostało Zarządzenie nr 14/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i...

Komunikat ws. zmiany w programie zdrowotnym (lekowym) B46

22.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. wydane zostało Zarządzenie nr 14/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i...

Kontraktowanie 2017 – rehabilitacja

22.03.2017
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20.03.2017 r. informującego o ogłoszeniu postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna...

Kontraktowanie 2017

20.03.2017
W dniu 20 marca 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: Fizjoterapia ambulatoryjna – cena oczekiwana 1,10 zł oraz Lekarska...

ZPO - KONTRAKTOWANIE 2017

17.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do składnia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju świadczeń ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE na rok 2017 i lata następne świadczeniodawców, którym umowy wygasają z dniem 30.06.2017 r. w następujących zakresach...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    12