logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Ważne informacje

Zmiana numeru rachunku bankowego

Zmiana na stanowisku kierownika

Zgłoszenie zastępstwa na stanowisku kierownika

Zmiana nazwiska kierownika

Zmiana danych podmiotu prowadzącego aptekę

Zmiana danych apteki/punktu aptecznego

Zmiana ewidencji osób personelu

Zmiana osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny

Zakończenie działalności apteki/punktu aptecznego

Pełnomocnictwo do podpisania oświadczeń w zestawieniach zbiorczych w imieniu osoby reprezentującej podmiot prowadzący aptekę

Odblokowanie zamkniętych okresów rozliczeniowych