logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numer

Komunikat w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON)

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie uprawnień świadczeniobiorców

Komunikat ws. przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach

Komunikat NFZ w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie składania zbiorczych zestawień recept

Komunikat ws. obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Komunikat ws. pisemnego powiadomienia oddziału NFZ o miejscu przechowywania recept

Komunikat ws. pisemnego powiadomienia oddziału NFZ o miejscu przechowywania recept