logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Leczenie stomatologiczne

14.03.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE w...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Leczenie stomatologiczne

14.03.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

13.03.2019
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 marca 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe w rodzaju Leczenie Psychiatryczne w zakresie: LECZENIE ALKOHOLOWYCH...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

12.03.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 marca 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: PSY

12.03.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

12.03.2019
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie informuje, że w dniu 12 marca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie...
1    41  42  43  44  45  46  47  48  49    176