logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2018: Rehabilitacja lecznicza

15.01.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. zostały ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego: Opieka Paliatywna i Hospicyjna

12.01.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Opieka Paliatywna i...

Komunikat dla Świadczeniodawców

12.01.2018
dotyczący postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne - Programy lekowe onkologiczne i Leczenie szpitalne - Chemioterapia

Komunikat AOTMiT

11.01.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych...

Komunikat dla lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów

08.01.2018
w sprawie upływu w dniu 30 czerwca 2018 roku terminu dostarczenia do MOW NFZ wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do ich wystawiania

Komunikat dla Świadczeniodawców

05.01.2018
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
1    42  43  44  45  46  47  48  49  50    115