logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

07.06.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:...

POZ PLUS - zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia nw. postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w „Programie pilotażowym POZ PLUS”:...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

06.06.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie...

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne – programy lekowe

06.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne...
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    35