logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

31.03.2017
W związku z informacją Ministra Zdrowia o potrzebie nowelizacji rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji...

Kontraktowanie 2017

31.03.2017
Informujemy o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych na okres od dnia 1 lipca...

Kontraktowanie 2017

30.03.2017
W dniu 30.03.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w następujących zakresach świadczeń...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

30.03.2017
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do...

Komunikat dotyczący konkursu ofert na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

29.03.2017
Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu ofert na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna i lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, które odbyło się w dniu 24 marca 2017 r...

Kontraktowanie 2017

27.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 27 marca 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia zdrowotne kontraktowane...
1    148  149  150  151  152  153  154  155  156    187