logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie aplikacji AP-KOLCE

10.11.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat w sprawie aktualizacji instrukcji użytkownika aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) .

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

10.11.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Komunikat w sprawie zmiany warunków realizacji programu lekowego: Leczenie zespołu Prader-Willi

06.11.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 20 października 2015 r. wydane zostało Zarządzenie nr 71/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków...

MZ: Komunikat w sprawie terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich NFZ

06.10.2015
Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia...

MZ: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

06.10.2015
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przedstawiony do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Komunikat dla świadczeniodawców

02.10.2015
Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego
1    271  272  273  274  275  276  277  278  279    293