logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany warunków realizacji programu lekowego: Leczenie Tyrozynemii Typu 1(HT-1)

29.12.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 r. wydane zostało Zarządzenie nr 85/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie...

Kontraktowanie 2016

29.12.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały...

Kontraktowanie 2016

29.12.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały...

Kontraktowanie 2016

29.12.2015
Ogłoszono Konkurs ofert w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne: CHOROBY WEWNĘTRZNE – HOSPITALIZACJA, CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA, CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY, POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA...

Komunikat dla świadczeniodawców POZ dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych

22.12.2015
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016 r.

Dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają umowy z NFZ upoważniającej do wystawiania recept

21.12.2015
Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept, z wyłączeniem lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/położnych ubezpieczenia zdrowotnego, które zamierzają wystawiać recepty na leki...
1    268  269  270  271  272  273  274  275  276    293