logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017

05.05.2017
W dniu 5.05.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla obszaru powiatów grójeckiego...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

05.05.2017
Komunikat o unieważnienie postępowań konkursowych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszar powiatów grójeckiego i makowskiego...

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

05.05.2017
W związku z ponownym ogłoszeniem postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż., na okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2022 r., Mazowiecki Oddział...

Kontraktowanie 2017: Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania (PRO)

05.05.2017
Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych, ogłoszonych w dniu 9 lutego 2017 r., w rodzaju: programy zdrowotne, w zakresie: profilaktyczne programy zdrowotne

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

04.05.2017
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do...

Kontraktowanie 2017 - Leczenie stomatologiczne

28.04.2017
W dniu 28.04.2017 r. zostały ponownie ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gmin: Łąck, Słubice...
1    249  250  251  252  253  254  255  256  257    293