logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Konkurs ofert: Rehabilitacja lecznicza – komunikat w sprawie otwarcia ofert

31.01.2018
Otwarcie ofert nastąpi w dniach 1 i 2 lutego 2018 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 – w sali konferencyjnej na XVII kondygnacji. Oferenci zainteresowani udziałem w procesie...

Unieważnienie postępowania w trybie konkursu ofert: Leczenie szpitalne - Programy lekowe

30.01.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 30.01.2018 r. zostało unieważnione postępowanie nr 07-18-000079/SZP/03/5/03.0000.337.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego – rehabilitacja lecznicza

29.01.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza...

Komunikat dla świadczeniodawców

29.01.2018
Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego luty 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Komunikat ws. odwołania i ponownego ogłoszenia postępowań w zakresie: HEMODIALIZOTERAPIA – Z ZAPEWNIENIEM 24 GODZINNEGO DYŻURU

24.01.2018
Komunikat w sprawie odwołania i ponownego ogłoszenia postępowań w trybie konkurs ofert na świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: HEMODIALIZOTERAPIA – Z ZAPEWNIENIEM 24 GODZINNEGO DYŻURU SUBREGION OSTROŁĘCKI...

Kontraktowanie 2018: Świadczenia zdrowotne kontraktowanie odrębne

22.01.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia zdrowotne kontraktowane...
1    247  248  249  250  251  252  253  254  255    321