logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rejestracja

Aby rozpocząć korzystanie z SNRL, w tym również Modułu Dystrybucji Recept Lekarskich, który stanowi integralną część SNRL konieczne jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Zgłaszający się Pracownik Medyczny zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich jego pól, wydrukowania i przesłania podpisanego formularza na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Wydział Gospodarki Lekami – Dział Umów i Rozliczeń

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Powyższe czynności są niezbędne, aby otrzymać drogą pocztową lub bezpośrednio w Oddziale, unikalny numer PIN służący do identyfikacji Użytkownika i hasło umożliwiające logowanie się w SNRL.

W przypadku Świadczeniodawców posiadających również dostęp do Systemu Numerowania Recept Lekarskich (SNRL) dane do logowania są jednocześnie danymi do logowania do Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI). Zmiana hasła w jednym z w/w systemów powoduje automatyczną zmianę hasła w drugim systemie.

 

Logowanie do SNRL