logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

System eWUŚ dla osób uprawnionych

Osoby uprawnione, które posiadają dostęp do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2016 DGL z dnia 29 lipca 2016 r. mogą ubiegać się o dostęp do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Warunkiem dostępu do systemu eWUŚ jest złożenie wniosku.

Skrócony opis postępowania dotyczący uzyskania dostępu do systemu eWUŚ:

  1. Po zalogowaniu się do portalu SNRL (Systemu Numerowanych Recept Lekarskich), w zakładce administrator – upoważnienia eWUŚ – wnioski, należy dodać wniosek Lekarza. Podczas dodawania nowego wniosku operator musi pobrać i zapoznać się z regulaminem, a następnie go zaakceptować.
  2. Na podstawie elektronicznego wniosku w Oddziale Wojewódzkim NFZ generowane jest „Upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców”, które przesyłane jest do Państwa drogą pocztową. Status Państwa wniosku widoczny w systemie SNRL zmienia się z Przekazany na Przyjęty.
  3. Następnym krokiem z Państwa strony jest dodanie wniosku elektronicznego dla administratora (system SNRL w zakładce administrator – upoważnienia eWUŚ – wnioski).
  4. Administrator, po uzyskaniu elektronicznej akceptacji przez Fundusz, uzyska uprawnienia, umożliwiające wskazanym przez niego, operatorom, nadanie bezpośredniego dostępu i możliwości korzystania z systemu eWUŚ.

Uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ mogą być weryfikowane m.in. poprzez przeglądarkę internetową.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 279 76 55, 22 279 76 26, 22 279 76 24. 

Szczegółowa instrukcja dotycząca nadawania uprawnień do eWUŚ znajduje się w instrukcji obsługi Systemu Numerowania Recept Lekarskich (rozdział Upoważnienia EWUŚ).


Linki:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Centrala NFZ