logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikaty

Komunikat dotyczący e-recept

17-12-2019

Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 roku recepty w Polsce – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami – będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657).

Termin na podłączenie się do Systemu e-zdrowie (P1) to nieprzekraczalna data 31.12.2019 r. zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy SIOZ.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie zapewnia osobą zainteresowanym wystawianiem e-recept wsparcie techniczne umożliwiające inicjację tego procesu.

Osoba uprawniona może uzyskać pomoc w założeniu profilu zaufanego niezbędnego do:

  • założenia konta w RPWDL
  • zalogowania się do aplikacji gabinet. gov.pl
  • podpisania e-recepty

Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia udzielą wszelkich informacji o e-receptach i procesach związanych z ich zastosowaniem.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do  siedziby Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  ul. Chałubińskiego 8 (główne wejście od ul. Chałubińskiego) Kancelaria NFZ stanowisko oznaczone e-recepta.

Wszystkie aktualności