logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikaty

Komunikat do osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną

18-12-2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów MOW NFZ informuje, że istnieje możliwość załatwienia sprawy drogą elektroniczną.

1. Osoby uprawnione, które zapomniały lub zgubiły swoje hasło dostępowe do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich  powinny:

 • wypełnić „Wniosek o wygenerowanie nowego hasła dla pracownika medycznego” (pod oknem logowania),
 • wydrukować i podpisać wniosek (odręcznie) lub elektronicznie (za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 • przesłać podpisany wniosek na jeden z poniższych sposobów:
  • podpisany odręcznie w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail:
  • podpisany elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /016ndson16/skrytka

Nowe hasło zostanie odesłane na podany we wniosku adres zwrotny.

2. Osoby uprawnione, które chcą uzyskać uprawnienie do pobierania numerów recept powinny:

 • za pośrednictwem strony internetowej wypełnić wniosek o dostęp do Portalu (formularz wniosku dla pracownika),
 • podpisać wniosek poprzez profil zaufany lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • przekazać wypełniony wniosek  elektronicznie (za pośrednictwem strony internetowej) wraz załącznikami,
 • dołączyć  do wniosku następujące kopie dokumentów:
  • kopię prawa wykonywania zawodu,
  • kopię dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji

oraz w  przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo:

 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych,
 • kopię zaświadczenia o odbyciu kursu ordynowania leków i wypisywania recept.  

Załączniki można przekazać także poprzez  ePUAP Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie (adres skrytki: /016ndson16/skrytka)
PIN i hasło do SNRL po zatwierdzeniu wniosku przez operatora NFZ  zostanie przesłane na adres email podany we wniosku.

3. Osoby uprawnione posiadające dostęp do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich i zamierzające zgłosić zmiany w obecnym dostępie do recept refundowanych powinny:

 • zalogować się do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich,
 • dodać nowy wniosek o aktualizację danych (zakładka „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept”
 • wypełnić wniosek (zakładka „Wnioski - pozostałe wnioski”  kolumna „Operacje” – „Dane osobowe” – „Miejsca”)
 • przekazać wypełniony wniosek (kolumna „Operacje” – „Przekaż”)

W razie problemów lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z poprawnym wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny na numery: 22 279 76 24 lub 22 279 76 26.

4. Osoby uprawnione posiadające dostęp do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich, które chcą wystąpić o możliwość sprawdzania prawa do świadczeń dla świadczeniobiorców w systemie e-WUŚ powinny:

 • zalogować się do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich,
 • wypełnić „wniosek dla osoby uprawnionej” w  zakładce: „Współpraca z NFZ- Upoważnienia e-WUŚ > wnioski”,
 • przekazać wypełniony „wniosek dla osoby uprawnionej” ,

Przekazany wniosek zostanie zweryfikowany i zatwierdzony elektronicznie przez operatora NFZ.  Upoważnienie podpisane elektronicznie przez uprawnionego przedstawiciela NFZ zostanie  przesłane w komunikacie w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich. Po przyjęciu wniosku elektronicznego dla osoby uprawnionej jego status zostaje zmieniony na przyjęty.

 • utworzyć „wniosek dla administratora” w  zakładce: „Współpraca z NFZ- Upoważnienia e-WUŚ > wnioski”.
 • Przekazać wypełniony  „wniosek dla administratora”,

Po przyjęciu tego  wniosku przez operatora NFZ można przystąpić do sprawdzania prawa do świadczeń.

Do systemu e-WUŚ loguje się tym samym pinem i hasłem jak do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich.
 

Wszystkie aktualności