logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

15.05.2017
Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej...

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

15.05.2017
Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r.

Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji Świadczeniodawców

15.05.2017
Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 844), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego...

Kontraktowanie 2017: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

12.05.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i...

Komunikat dot. przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym na program badań prenatalnych

11.05.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że przedłużony został termin składania ofert w postępowaniu konkursowym nr 07-17-000790/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 ogłoszonym w dniu 27 kwietnia 2017 r. w rodzaju programy zdrowotne w zakresach...

Kontraktowanie 2017: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

10.05.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10 maja 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    45