logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

30.08.2017
W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 11/01, w zakresie: Terapia hiperbaryczna...

Komunikat dla Świadczeniodawców

30.08.2017
Informacja w sprawie nadania uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością...

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – spotkanie informacyjne

23.08.2017
28 sierpnia br. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (sala konferencyjna na parterze budynku), odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będą omówione warunki zawierania umów oraz zasady...

Komunikat dla Świadczeniodawców

22.08.2017
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze...

Komunikat AOTMiT

22.08.2017
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) oraz zgodnie z zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2016 r. znak...

Kontraktowanie 2017: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

21.08.2017
W dniu 21.08.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach świadczeń...
1    154  155  156  157  158  159  160  161  162    213