logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat przypominający o możliwości rozliczania się z MOW NFZ za pomocą e-faktury

01.12.2014
Mazowiecki Oddział NFZ w Warszawie zachęca wszystkich Świadczeniodawców do rozliczania się z Funduszem na podstawie e-faktur.

Komunikat dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji

28.10.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r...

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej o konieczności terminowego przekazywania dokumentów rozliczeniowych tj. raportów statyst...

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina o obowiązku zakończenia rozliczenia umów za pierwsze półrocze 2014 roku, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Wykaz podmiotów realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na Mazowszu

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
1    262  263  264  265  266  267  268  269  270    274