logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych: rehabilitacja lecznicza

15.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 września 2017 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

KO rehabilitacja lecznicza – informacja o skorygowaniu błędu

15.09.2017
KO rehabilitacja lecznicza – informacja o skorygowaniu błędu w wykazie oferentów wybranych do zawarcia umowy, uwidocznionych w treści ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr 07-17-000828/REH/05/1/05.1300.207.02/01, z dnia...

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego: rehabilitacja lecznicza

15.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 września 2017 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe o nr 07-17-000923/REH/05/1/05.1310.208.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: podstawowa opieka zdrowotna

15.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: podstawowa opieka zdrowotna

15.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 września 2017 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka...

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowań konkursowych: podstawowa opieka zdrowotna

14.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 14 września 2017 r. zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i...
1    255  256  257  258  259  260  261  262  263    317