logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rejestracja

Krok 1. Warunki

Warunki korzystania z SZOI określa REGULAMIN

 

Krok 2. Elektroniczna rejestracja

Aby uzyskać dostęp do Portalu mależy dokonać elektronicznej rejestracji na stronie internetowej SZOI
 

Krok 3. Druk dokumentów

Rejestrację kończy wydruk wygenerowanych dokumentów:

  • formularz rejestracyjny (1 egzemplarz)
  • oświadczenie administratora (1 egzemplarz)
  • umowa o korzystanie z Portalu SZOI (2 egzemplarze)

 

Krok 4. Dostarczenie wygenerowanych dokumentów do NFZ

Po wydruku dokumentów należy je podpisać, a następnie dostarczyć do NFZ osobiście lub listownie na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie "Portal SZOI")

lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres: