logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Certyfikaty dla systemów MOW NFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ używa certyfikatów do uwierzytelnienia wszystkich bezpiecznych stron i udostępnianych przez nie aplikacji. Poniżej dane certyfikatów dla systemów SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji oraz SNRL – System Numerowanych Recept Lekarskich.

Dane certyfikatu dla SZOI:

  • Nazwa certyfikatu: szoi.nfz-warszawa.pl
  • Odcisk SHA1: B0:E5:29:CA:9F:AB:11:5F:4B:C1:C4:97:E9:99:62:C7:F2:95:F4:B5

Dane certyfikatu dla SNRL:

  • Nazwa certyfikatu: snrl.nfz-warszawa.pl
  • Odcisk SHA1: B0:E5:29:CA:9F:AB:11:5F:4B:C1:C4:97:E9:99:62:C7:F2:95:F4:B5

Jeśli certyfikat nie jest zainstalowany, użytkownik będzie ostrzegany w chwili otwierania w/w aplikacji na serwerach Mazowieckiego OW NFZ. Instrukcja instalacji certyfikatu:

  • W przeglądarce Internet Explorer 9

Instalacja certyfikatu w przeglądarce Internet Explorer 9