logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017 – rehabilitacja

22-03-2017

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20.03.2017 r. informującego o ogłoszeniu postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach:

  • fizjoterapia ambulatoryjna – cena oczekiwana 1,10 zł
  • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – cena oczekiwana 1,17 zł

Mazowiecki Oddział Wojewódzki przedstawia zaktualizowane informacje dotyczące załączników do oferty - oświadczeń

Aktualnie obowiązujące formularze oświadczeń, których wzór stanowią załączniki do Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zmianami.):

oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, ewidencji i posiadanych koncesjach (załącznik nr 2 do zarządzenia)

oświadczenie oferenta (załącznik nr 4 do zarządzenia)

zgoda na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 9 do zarządzenia),

należy  wydrukować z załączonych plików pdf.

Uwaga! Złożenie w ofercie oświadczeń w starej wersji, wydrukowanych z aplikacji KO, nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, a jedynie koniecznością ponownego przesłania prawidłowych oświadczeń w toku uzupełnienia braków formalnych. 

Harmonogram postępowań

  • Ogłoszenie postępowania 20 marca 2017 r.
  • Składanie ofert do 3 kwietnia 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 6 kwietnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 14 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt tel. 22 279 75 62lub  56

Wszystkie aktualności