logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017

20-03-2017

W dniu 20 marca 2017 r.  zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: Fizjoterapia ambulatoryjna – cena oczekiwana 1,10 zł oraz Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – cena oczekiwana 1,17 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 20 marca 2017 r.
  • Składanie ofert do 3 kwietnia 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 6 kwietnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 14 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Uwaga dotycząca załączników do oferty - oświadczeń

Aktualnie obowiązujące formularze oświadczeń, których wzór stanowią załączniki do Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zmianami.):

  • oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, ewidencji i posiadanych koncesjach (załącznik nr 2 do zarządzenia)
  • oświadczenie oferenta (załącznik nr 4 do zarządzenia)
  • zgoda na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 9 do zarządzenia),

należy pobrać z pliku zawierającego zarządzenie dostępnego w tym miejscu

Pobranie aktualnych formularzy oświadczeń tj. zgodnych z obowiązującym wyżej wskazanym zarządzeniem, możliwe jest również z aplikacji KO, pod warunkiem dokonania jej aktualizacji,  która zostanie udostępniona na stronie internetowej Oddziału w dn. 21.03. 2017 r.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 22 279 75 62 lub 56

Złożenie w ofercie oświadczeń w starej wersji nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, a jedynie koniecznością ponownego przesłania prawidłowych oświadczeń w toku uzupełnienia braków formalnych.  

Wszystkie aktualności