logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska

Krok 1.Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Wzór skierowania

W przypadku pracowników zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680) obowiązuje wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe (AZBEST):

Wzór skierowania (AZBEST)

Krok 2.Opis stanu pacjenta

Wystawiając skierowanie lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi oraz wypełnić (zaznaczając odpowiednią rubrykę) pola „Przebyte leczenie onkologiczne w ciągu ostatnich 5 lat” oraz „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”.

 

Krok 3.Kopie dokumentów

Zapytaj lekarza czy musisz dołączyć do skierowania kopie dokumentów ponieważ jeżeli lekarz wystawiający skierowanie w punkcie III obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczu, EKG) do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników badań, które zostały już ujęte w skierowaniu. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych prosimy dołączać kserokopie tych dokumentów.

 

Krok 4. Dostarczenie skierowania

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.

Uwaga! Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Dane kontaktowe NFZ Mazowsze

 

Krok 5.Rejestracja

Skierowanie, które wpływa do oddziału Funduszu jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak oznaczenia przychodni) Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.

 

Krok 6. Ocena skierowania

Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

 

Krok 7.Listowne powiadomienie

O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie powiadomimy Cię listownie.

 

Krok 8.Oczekiwanie na potwierdzenie skierowania

Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego czekaj na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. Obecnie średni czas oczekiwania to ok. 2,5 roku.

 

Krok 9. Powiadomienie o terminie leczenia

O terminie wyjazdu zostaniesz powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed turnusem.

 

Krok 10. Etap realizacji

To na jakim etapie jest realizacja Twojego skierowania sprawdzisz używając indywidualnego numeru w wyszukiwarce  kliknij tutaj

 

Krok 11. Przyspieszenie wyjazdu

Jeśli Twoje skierowanie oczekuje w kolejce na wyznaczenie terminu i miejsca leczenia w uzdrowisku to możesz przyspieszyć jego realizację.

Informacje na temat przyspieszenia leczenia możesz uzyskać telefonicznie w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 12.00 pod numerem 22 279 67 02.

Korzystając z możliwości przyspieszenia leczenia przygotuj się na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni do czasu rozpoczęcia turnusu.

Uwaga! Możesz przyspieszyć termin realizacji skierowania, jeśli od ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy.

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe - wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego