logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2019: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

10-08-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

  • Termin składania ofert – do 27 sierpnia 2018 r.

W poniższej tabeli zamieszczono zakresy świadczeń oraz obszary, których dotyczą postępowania wraz z terminami otwarcia ofert, zakończenia części jawnej oraz rozstrzygnięcia poszczególnych postępowań.

Zakres świadczeń

Obszar, którego dotyczy postępowanie

Termin otwarcia ofert

Termin zakończenia części jawnej postępowania

Data rozstrzygnięcia postępowania

świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej

województwo mazowieckie

2018.08.29

2018.09.19

2018.09.26

leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży

województwo mazowieckie

2018.08.29

2018.09.19

2018.09.26

świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych

województwo mazowieckie

2018.08.29

2018.09.19

2018.09.26

świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

województwo mazowieckie

2018.08.29

2018.09.19

2018.09.26

świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia

województwo mazowieckie

2018.08.29

2018.09.19

2018.09.26

świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)

województwo mazowieckie

2018.08.29

2018.09.19

2018.09.26

świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

województwo mazowieckie

2018.08.29

2018.09.19

2018.09.26

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności